// Verbindend Communiceren in het Basisonderwijs « Communicatie Dans: Communicatie, dieptecoaching, dans, cross-over

'Life is the dancer and you are the dance'
- Eckhart Tolle -

Verbindend Communiceren in het Basisonderwijs

foto: Jolanda Schachtschabel

foto: Jolanda Schachtschabel

Voor wie
Groepen 1 en 2
Groepen 3 en 4
Groepen 5 en 6
Groepen 7 en 8
Teamtraining leerkrachten

Inhoud
Tijdens de workshops voor de kinderen leer ik ze op een speelse manier, onder andere m.b.v. de handpoppen de jakhals en de giraf, dat deze twee dieren symbool staan voor twee kwaliteiten in ons: De jakhals is resultaatgericht, oordelend en autoritair. De giraf is zowel zachtaardig als sterk, kijkt met mildheid naar wat zich aandient, communiceert vanuit zijn hart en zoekt naar verbinding en helderheid. Het is mogelijk om de jakhals te accepteren en ruimte te geven, en tegelijkertijd de giraf te kunnen zijn, vanuit een diepe wens bij te dragen aan geluk en vrede voor iedereen. De giraf helpt de jakhals zich te uiten waardoor zijn meedogenloosheid kan veranderen in mededogen.

Tijdens een teamtraining leg ik het het model van de Geweldloze Communicatie aan jullie uit en onderzoeken we m.b.v verschillende oefeningen wat er in je leeft en wat in de ander om ons leven mooier te maken, om nog meer aan te sluiten bij de leerlingen in je klas, om positiever met elkaar om te gaan/samen te werken. Naast gespreksoefeningen kan ik gebruik maken van een bewegingsoefening waar de theorie in terugkomt.

Duur workshops
Kleuters: 45 minuten
Groepen 3 t/m 8: 1 uur
Teams: 2 uur

Tarieven
Kleuters: 50 euro, incl. btw
Groep 3 t/m 8: 60 euro, incl. btw
Teamtraining: 200 euro, excl. btw

 

Testimonial:

Eén schooljaar lang heeft de Italiaanse onderzoeker Vilma Costetti  in drie basisscholen in Reggio Emilia, de stad waar ze woonde, gekeken naar wat er gebeurde met de leerlingen die een training geweldloze communicatie (of verbindend communiceren) kregen. De resultaten overtroffen haar stoutste verwachtingen: het aantal conflicten tussen deze jonge kinderen nam af, net als het fysieke en verbale geweld. I.p.v. te schreeuwen, te vechten of zich terug te trekken uit een conflictsituatie, kozen ze steeds vaker voor de mogelijkheid hun meningsverschillen geweldloos op te lossen. Toen het experiment begon, in december, werd 12% van de conflicten opgelost via geweldloze verzoening; in juni was dat 32%. Door hun communicatieve vaardigheden te vergroten hadden de kinderen betere middelen gekregen om hun ruzies op te lossen. Hun empathie en relaties hadden zich ontwikkeld en hun gedrag was prosocialer geworden. De conclusie van Vilma Costetti was duidelijk: ‘Dit leert ons dat het zo vroeg mogelijk aanleren van geweldloze communicatie  een ingrijpende invloed heeft op de manier waaroop een kind communiceert en relaties aanknoopt.’

Uit: ‘Vrede kun je leren’ –  David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg